Arbeidsfysiotherapie

Wat doet een arbeidsfysiotherapeut?

Een arbeidsfysiotherapeut informeert, adviseert en behandelt werkgerelateerde klachten om verzuim bij werknemers te voorkomen. Daarnaast kan een arbeidsfysiotherapeut ondersteuning bieden bij de re-integratie van werknemers door de pijlers; fysieke belasting, psychische belasting, ergonomie en werkplek(onderzoek) onder de loep te nemen. Ook kan de arbeidsfysiotherapeut u professionele begeleiden bieden op het gebied van arbozorg, wat inhoudt dat de arbeidsfysiotherapeut ondersteuning biedt bij de re-integratie van een werknemer die tijdelijk of langere tijd uit de werksfeer is geweest.  

 

Wat onderscheidt een arbeidsfysiotherapeut t.o.v. een Algemeen fysiotherapeut?
Een arbeidsfysiotherapeut is naast een algemeen fysiotherapeut gespecialiseerd in werk gerelateerde klachten en alles wat hierbij komt kijken. Waar een algemeen fysiotherapeut een breed scala aan klachten behandeld kan een arbeidsfysiotherapeut ook de focus leggen op klachten die tijdens het werk zijn ontstaan of hinder bieden tijdens het werk. Dit houdt in dat er naast de algemene werkblessure ook wordt gekeken naar eventuele oorzaken of instandhoudende factoren voor de klachten op het werk. Daarnaast is een arbeidsfysiotherapeut op de hoogte van de laatste wet- en regelgeving en processen rond re-integratie na verzuim. Denk hierbij aan de Wet verbetering Poortwachter, WIA en de Arbocatalogus. Tevens kan een arbeidsfysiotherapeut ook doorverwijzingen vanuit bedrijfsartsen aannemen en hierop verder behandelen.

Wat kunnen wij voor u als werkgever beteken?

 • Werkplek analyses door een arbeidsfysiotherapeut,
 • Workshop pijnvrij (thuis)werken,
 • Detachering van een (arbeids)fysiotherapeut op locatie,
 • Detachering (sport)masseur op locatie,
 • Hersteltraject uitzetten bij burn-out klachten,
 • Personal Fysio Training bij specifieke klachten en doelgroepen (bijvoorbeeld lage rugklachten, nek/schouderklachten),
 • Zorg op afstand middels E-health.

Wat kan een arbeidsfysiotherapeut voor u werknemer beteken?

 • Preventie werkgerelateerde klachten
 • Werkplek onderzoeken, advisering ergonomie
 • Verzuimbeleid
 • Begeleiding bestaande re-integratie trajecten
 • Til-cursussen

WILT U MEER WETEN OVER ONZE BEHANDELING?

Stel een vrijblijvende vraag aan door het contactformulier in te vullen.