Covid-19 Revalidatie

COVID-19 revalidatie

De fysiotherapeut in de eerste lijn speelt een belangrijke rol in het herstel van patiënten die na een COVID-19-infectie beperkingen ondervinden in het algemeen dagelijks functioneren, dan wel bij het uitvoeren van werk en/of vrije tijdsbesteding. De fysiotherapeut stelt samen met u de behandeldoelen op met als doel het functioneren en zelfmanagement te behouden en te verbeteren. Dit vindt plaats  d.m.v. onder andere voorlichting, coaching en oefentherapie. Daarnaast heeft de fysiotherapeut een signalerende functie als het gaat om complicaties en overige aanwezige aandoeningen en beoordeelt of deze aanleiding zijn voor (terug)verwijzing naar de (huis)arts. Dit geldt zowel bij aanvang als tijdens het gehele traject. Een multidisciplinaire aanpak speelt een belangrijke rol tijdens COVID-19 revalidatie.

Corona revalidatie (meer informatie)

Nu er steeds meer duidelijkheid wordt over COVID-19 en welke impact het kan hebben op de mensen die erdoor getroffen zijn, komen wij er ook steeds meer achter dat dit heftig kan zijn. Zowel het doormaken van de periode met COVID-19 alsook de restverschijnselen die sommige mensen hieraan overhouden. Hierbij veel voorkomende klachten zijn; krachtsverlies, verminderde conditie, kortademigheid, verminderde concentratie en vermoeidheidsklachten welke soms nog maanden aanwezig zijn.

Wij van MTP fysiotherapie hebben ons de afgelopen periode verdiept en voorbereid om u zo goed mogelijk te ondersteunen en begeleiden in uw herstel na COVID-19. Zo hebben wij meerdere workshops en trainingen gevolgd en de nodige aanpassingen gemaakt binnen onze praktijken om u zo optimaal mogelijk te begeleiden in de Corona revalidatie. Door ons multidisciplinaire team en de samenwerkingen die wij hebben met o.a. diëtisten, logopedie, psychologen als ook de korte lijntjes met huisartsen kunnen wij u snel en volledig van dienst zijn.

Waarbij kunnen wij u helpen voor Corona revalidatie?

 • Verminderd uithoudingsvermogen
 • Krachtsverlies/ spiermassa afname / spierzwakte als gevolg van de inactiviteit
 • Een verminderde longfunctie: Longfibrose/verminderde longcapaciteit
 • Verminderde kracht van de ademhalingsspieren
 • Gewrichtspijnen en/of stijfheid
 • Algemene vermoeidheid,
 • Ondervoeding
 • Angst en/of depressie
 • Cognitieve problemen als geheugenproblemen, concentratie, omgaan met prikkels en plannen
 • Post-Traumatisch Stress Syndroom, met name na IC opnames
 • Post Intensive Care Syndroom (PICS)

Hoe zit het met de vergoeding bij Corona revalidatie?

Door de uitbreiding van het basispakket door de zorgverzekeraar kunnen ex-corona patiënten met langdurige klachten minimaal zes maanden lang gebruik maken van paramedische herstelzorg. Hiervoor is wel een verwijzing nodig. Hierbij krijgt u; -Fysiotherapie- en oefentherapie: maximaal 50 behandelingen

De behandelingen worden vergoed via uw basisverzekering, let er hierbij wel op dat eerst het eigen risico wordt aangesproken.!