Interdisciplinair werken

De interdisciplinaire werkwijze bij MTP. Het verschil tussen een multi- en interdisciplinair behandelteam uitgelegd.

Bij interdisciplinair denken en werken probeer je veelal in interactie te komen tot integratie van perspectieven of inzichten uit verschillende disciplines, om zo een complex fenomeen beter te kunnen duiden. Samen kun je daarin meer dan alleen. Integratie kan bijvoorbeeld plaatsvinden op het niveau van methoden, interventies, concepten, theorieën of inzichten. Binnen het interdisciplinaire samenwerken worden de taken van de behandelaars verdeeld tussen eigen en gemeenschappelijke taken. Er zijn een aantal taken die zo fundamenteel zijn voor een goede zorgverlening, dat het onontbeerlijk is dat alle behandelaars de vaardigheden hebben om deze taken uit te oefenen. Elke behandelaar heeft een eigen waarde, maar ook grenzen. Uit de onderlinge verschillen leren de teamleden van elkaar, dit zorgt weer voor inspiratie en aanzetten tot creativiteit. Het inzicht is rijker naarmate het voortvloeit uit een confrontatie van verschillende ideeën. Elk perspectief leert de behandelaar en de patiënt iets over de persoonlijkheid van de patiënt. Overleggen vanuit verschillende disciplines biedt veel kansen om te komen tot een rijke verscheidenheid aan perspectieven voor de patiënt.

Specificiteit en complementariteit van de behandelaars vormen de kern van het interdisciplinair samenwerken. Interdisciplinair samenwerken gaat verder dan multidisciplinair samenwerken. Multidisciplinair werken houdt (onder andere) in dat je elk vanuit een eigen perspectief en met eigen doelstellingen werkt; interdisciplinair werk je met de verschillende disciplines aan dezelfde doelen en vanuit eenzelfde gemeenschappelijke insteek / gemeenschappelijke taal. Een vergelijking tussen interdisciplinaire en multidisciplinaire samenwerking is te vinden in onderstaande tabel.+