Zorg 1 – Het lage rug programma

Zorg 1 – Het lage rug programma

Met ruim 12% van de totale populatie zijn lage rugklachten de meest voorkomende aandoening bij de fysiotherapeut. Zorg1 heeft voor deze klachten het Lage rug programma ontwikkeld.
Het Lage rug programma is opgebouwd uit drie verschillende profielen, ingedeeld naar zorgzwaarte aan de hand van de Start Back tool en met een vaste prijs per profiel. De profielindeling zorgt voor een stratified-care benadering waarbij gekeken wordt naar de juiste hoeveelheid zorg op de juiste plek. Naast de profielindeling werkt het lage rug programma met een vaste set klinimetrie. Dit is gebaseerd op de landelijke minimale dataset.

Behandeltraject

Na keuze voor één van de drie profielen start er een behandeltraject, waarin zowel de therapeut als de cliënt veel vrijheid krijgt om de behandeling naar eigen inzicht in te richten. Zorg1 werkt namelijk niet met een (dwingend) behandelprotocol. De cliënt en therapeut kunnen zo een behandelprogramma naar wens opstellen. Gedurende dit behandelprogramma is het mogelijk om innovatieve tools te gebruiken, waardoor de behandeling efficiënter (en leuker) wordt en beter aansluit bij de cliënt. Hiermee valt te denken 24/7 begeleiding vanuit de app met informatie en oefeningen of in de praktijk groepssessies of wandelgroepjes. Door het werken volgens een vaste prijsafspraak wordt het efficiënt werken beloond.

Zorgverzekeraars

Met alle vier de grote zorgverzekeraars (Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis) heeft Zorg1 afspraken
gemaakt over vaste prijzen per profiel voor de lage rug patiënten. Het is mogelijk om hier door
middel van een addendum met de desbetreffende zorgverzekeraar mee te werken.