Zorg 1 – Het schouder programma

Zorg 1 – Het schouder programma: schouderklachten zijn, na wervelkolomklachten, al jaren de meest voorkomende reden voor een cliënt om een fysiotherapeut te consulteren. Zorg1 is daarom ook in samenwerking met specialisten op dit gebied bezig om een programma te ontwikkelen voor de schouderklachten. Het programma bestaat uit een profielindeling gebaseerd op de Start MSK tool welke leidt tot een indeling in drie risicoprofielen. Daarnaast is er een vaste set met klinimetrie welke wordt afgenomen bij de intake, tussenmeting en eindmeting. Binnen het programma krijgen cliënten begeleiding op maat, afgestemd op de zelfredzaamheid en op het eigen functioneren. De cliënt en de therapeut zijn vrij om dit behandelprogramma zelf zo passend mogelijk in te richten. Dit kan net zo innovatief worden ingericht als past bij zowel de therapeut als de cliënt.

Ontwikkeling van het programma

Het Zorg 1 – Het schouder programma is met verschillende experts ontwikkeld. Er wordt in eerste instantie gestart zonder vaste prijs waarbij de praktijken zich kunnen voorbereiden op het werken met
vaste prijzen per profiel. Tijdens deze fase wordt er door de praktijk inzicht verkregen in de profielen en de klinimetrie, Met verschillende zorgverzekeraars zijn vaste prijsafspraken gemaakt per profiel. Voor de (door)ontwikkeling van het schouderprogramma is er o.a. samenwerking gezocht met het Kenniscentrum van het SMC Papendal. Marsha Tijssen is in dit kenniscentrum de
projectleider en mede met haar collega’s Robert van Cingel (directeur SMCP en senior onderzoeker bij Radboud MC) en Beate Dejaco (projectmedewerker Kenniscentrum SMCP, buitenpromovenda Radboud MC  en specialist op het gebied van schouder) heeft zij geholpen bij de ontwikkeling van het schouderprogramma van Zorg1. Wij ervaren deze samenwerking als zeer waardevol en tot nu toe hebben we al heel wat keuzes kunnen maken mede gebaseerd op hun expertise.

Zorgverzekeraars

Met drie van de vier grote zorgverzekeraars (VGZ en Menzis) heeft Zorg1 afspraken gemaakt
over vaste prijzen per profiel voor de schouder patiënten. Het is mogelijk om hier door middel
van een addendum met de desbetreffende zorgverzekeraar mee te werken. Bij VGZ is
opgenomen in het reguliere zorginkoop beleid dat het werken met de drie zorgprogramma’s
(rug, nek en schouder) van Zorg1 betekent dat je als praktijk een intensief overeenkomst krijgt.
Mocht je hier meer over willen weten kan je contact opnemen met Zorg1 (info@zorg1.nl)